Računovodstvo Jeraj d.o.o.

 

Vodice, Ob hribu 10

www.racunovodstvo-jeraj.si

M: 031/332-816
E: info@racunovodstvo-jeraj.si
 

Ustanovitev podjetja ali S.P

V Računovodstvu Jeraj d.o.o, vam nudimo brezplačno enourno svetovanje pred odprtjem podjetja oz. registracijo S.P. (lahko nas tudi pokličete po telefonu in nas vprašate glede ustanovitve podjetja - brezplačno).

Podjetje (enoosebni d.o.o.) ali S.P?

Vsaka poslovna oblika ima svoje prednosti in slabosti zato je v nadaljevanju prikazano nekaj prednosti in slabosti posamezne oblike, predvsem z vidika podjetnika/podjetnice, ki začenja z opravljanjem dejavnosti.

S.P. je fizična oseba, ki opravlja eno ali več dejavnosti, D.O.O. pa je pravna oseba, ki opravlja eni ali več dejavnosti. S.P. se kasneje lahko statusno preoblikuje v D.O.O., obratne poti pa ni. Preoblikovanje je pod določenimi pogoji davčno nevtralno.

 

Prednosti S.P.

+ ni potreben osnovni kapital

+ prosto razpolaganje z denarnimi sredstvi

+ predvsem pri manjših dohodkih (dobičku) ugodnejša obdavčitev.

+ v primeru odločitve za ugotavljanje dohodka na podlagi normiranih odhodkov je vodenje administracije zmanjšano (zakonsko ni obvezno voditi poslovnih knjig in izdelovati letnega poročila za Ajpes)


Slabosti

- odgovarjanje z vsem osebnim premoženjem

- pri višjih dobičkih visoka obdavčitev (progresivno po dohodninski lestvici, tudi do 50%)

- prispevki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje se plačujejo glede na višino dohodka v preteklem letu (problem lahko nastane, če je bilo preteklo leto zelo uspešno, v tekočem letu pa so težave).

- S.P. v očeh nekaterih velja za manj kredibilno podjetje

- S.P. ne more imeti več družbenikov (v takem primeru je možna oblika podjetja D.N.O.)

 

Prednosti D.O.O.

+ Odgovarjanje zgolj s premoženjem podjetja, družbenik odgovarja samo z vloženim kapitalom, ne pa tudi z drugim lastnim premoženjem (razen v posebnih primerih, ko je družbenik tudi poslovodna oseba)

+ Večja kredibilnost podjetja, večja podjetja so običajno d.o.o.

+ nižja obdavčitev pri višjih dobičkih, posebno ob vlaganju v dolgoročna sredstva.

+ osebni dohodek podjetnika je plača, prispevki se plačujejo od dejanske višine plače

+ v primeru več družbenikov in v primeru večjih podjetij je to najbolj običajna oblika podjetja


Slabosti

- potreben je ustanovni kapital v višini 7500 EUR

- družbenik ne razpolaga prosto z denarnimi sredstvi podjetja

- Pri manjših dobičkih je obdavčitev višja, kot pri P.P.


Ugodnosti ob ustanovitvi S.P. ali družbe d.o.o.

Z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) velja olajšava oz. znižanje prispevkov samostojnih podjetnikov, ki prvič začenjajo z dejavnostjo. Prispevki za pokojninsko zavarovanje so v prvem letu polovični, v drugem letu pa znaša olajšava 30%.

Zavod za zaposlovanje v okviru programa za samozaposlovanje občasno omogoča pridobitev nepovratne subvencije v višini 4500 eur ali celo 5000 EUR, vendar trenutno teh subvencij ni, in se tudi ne ve kdaj spet bodo, če sploh bodo spet na razpolago. Za pridobitev subvencije jebilo potrebno opraviti priprave pri Zavodu, in izpolnjevati še nekatere druge pogoje (biti brezposeln vsaj 3 mesece, ali biti iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena). Samozaposlitev ob pridobitvi nepovratnih sredstev (subvencije) je morala trajati vsaj 2 leti, sicer je bilo treba vrniti sorazmerni del subvencije. Ob morebitnem novem razpisu subvencij so ti pogoji lahko drugačni.


S.P. kot dopolnilna dejavnost

S.P. kot dopolnilno dejavnost oz. t.i. "popoldanski S.P." lahko odpre vsakdo, ki ima urejeno obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po drugi podlagi (najbolj običajno je to kot redno zaposlen). Upokojenec ne more imeti "popoldanskega" s.p.-ja.

Posebno pri popoldanskih sp-jih se največkrat splača odločiti za ugotavljanje stroškov kot normirane stroške (80% prihodkov). Na ta način dohodek na s.p.-ju ne vpliva na dohodnino pri plači.

S.P. kot dopolnilna dejavnost z izbiro normiranih odhodkov je v tem trenutku med najmanj obdavčenimi dohodki v Sloveniji. Poleg davka od dohodka v višini 4% realizacije, se plačuje še mesečne pavšalne prispevke v višini nekaj več kot 65 EUR mesečno.

O načinu obdavčitve (normirani ali dejanski odhodki) v 1. letu se morate odločiti v 8 dneh po registriraciji dejavnosti. Odločitev posredujete davčni upravi v okviru obrazca za vpis v davčni register. Priporočamo, da se pred registracijo S.P. za lažjo in najbolj optimalno odločitev posvetujete z vašim bodočim računovodjem.

V računovodstvu Jeraj smo vam za tako svetovanje na voljo brezplačno in povsem neobvezujoče za vas.

zahtevajte ponudbo!


© Računovodstvo Jeraj d.o.o., 2015