Računovodstvo Jeraj d.o.o.

 

Vodice, Ob hribu 10

www.racunovodstvo-jeraj.si

M: 031/332-816
E: info@racunovodstvo-jeraj.si
 

Zahtevek za brezplačno ponudbo

   
naziv podjetja:
tip podjetja:*
sedež podjetja:
kontaktna oseba:*
tel. kontaktne osebe: *
e-pošta: *
Osnovni podatki za izračun cene storitev:
dejavnost podjetja:
št. izdanih rač./mesec:
št. prejetih rač./mesec:
št. potnih nalogov:
gotovinska blagajna:
poslovanje z EU:
število redno zaposlenih:
število pogodbenih sodelavcev:
zavezanec za DDV:
plačilni promet (plačevanje preko spletne banke z vašim pooblastilom):
--------banka:
sporočilo:
Za čim natančnejšo ponudbo nam prosim zaupajte čim več podatkov. Če podatkov ne znate oceniti, nam opišite svoj primer v polju za sporočilo. Obvezno nam zaupajte vsaj en kontaktni podatek, sicer vam ne moremo odgovoriti.
Podatke, ki nam jih boste zaupali bomo obravnavali kot zaupne.
   
   

e - računovodstvo

Računovodstvo
za društva

Društva po svoji naravi niso pridobitne organizacije, njihov namen je predvsem druženje oseb s podobnimi interesi. Ti interesi nemalokrat niso zgolj zadovoljevanje lastnih potreb, temveč delujejo tudi v dobro celotne družbe.

V manjših društvih se ponavadi, z razliko od podjetij, ne daje velikega poudarka materialno-finančnemu poslovanju, kar lahko kaj hitro privede do finančnih težav, še prej pa do neizpolnjevanja davčnih in drugih predpisov.

V računovodstvu Jeraj dobro poznamo posebnosti računovodstav društev.

Za manjša (hobi) društva imamo še posebej ugodno ponudbo.

Ne tvegajte z davkarijo, ampak pravočasno uredite zadeve s strokovnim računovodskim servisom!


© Računovodstvo Jeraj d.o.o., 2015