Računovodstvo Jeraj d.o.o.

 

Vodice, Ob hribu 10

www.racunovodstvo-jeraj.si

M: 031/332-816
E: info@racunovodstvo-jeraj.si
 

Cenik računovodskih storitev

Samostojni podjetniki

Paket POPOLDANSKI S.P./ NORMIRANI S.P.
Cena: 32,50 €/mesečno

V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 5 dokumentov mesečno oz. do 60 letno
  (prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stranja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun)
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun pavšalnih prispevkov zasebnika za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovorjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medeletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

 • V cenah ni zajet DDV.
  Paket MIKRO S.P.
  Nezavezanec za DDV
  Cena: 45,00€/mesečno

  V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 10 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stranja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun)
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovorjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medeletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

 • V cenah ni zajet DDV.
  Paket SAMOSTOJNI PODJETNIK 1
  Zav. za DDV, 15 dok., brez zap.
  Cena: 65,00€/mesečno

  V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  10 do 15 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stranja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun), knjiženje, poročanje
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, knjiženje, poročanje
 • Obračun DDV-ja (mesečno ali trimesečno), knjiženje, poročanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovorjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medeletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

 • V cenah ni zajet DDV.
  Paket SAMOSTOJNI PODJETNIK 2
  Zav. za DDV, 30 dok.
  Cena: 90,00€/mesečno

  V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 30 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stranja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun), knjiženje, poročanje
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, knjiženje, poročanje
 • Obračun DDV-ja (mesečno ali trimesečno), knjiženje, poročanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovorjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medeletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

 • V cenah ni zajet DDV.
  Paket SAMOSTOJNI PODJETNIK 3
  Zav. za DDV, 40 dok., 2 zaposlena
  Cena: 150€/mesečno

  V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 40 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stranja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun), knjiženje, poročanje
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, knjiženje, poročanje
 • Obračun DDV-ja (mesečno ali trimesečno), knjiženje, poročanje
 • Obračun plač ali drugih pogodb o delu (do 2 zaposlena), knjiženje, poročanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovorjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medeletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

 • V cenah ni zajet DDV.

  Podjetja in društva

  Paket HOBI DRUŠTVO
  Cena: 35,00 €/mesečno

  V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 5 dokumentov mesečno oz. do 60 letno
  (prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stranja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun), knjiženje, poročanje
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovorjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medeletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

 • V cenah ni zajet DDV.
  Paket MIKRO
  Nezavezanec za DDV, brez zaposlenih
  Cena: 50 €/mesečno

  V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  10 do 15 dokumentov mesečno
  (prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stranja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun), knjiženje, poročanje
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun izplačila po poslovodni pogodbi, knjiženje, poročanje ali obračun plače
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovorjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medeletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

 • V cenah ni zajet DDV.
  Paket MINI
  Zav. za DDV, 20 dok., 1 zaposlen
  Cena: 85€/mesečno

  V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  10 do 20 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stranja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun), knjiženje, poročanje
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun izplačila po poslovodni pogodbi ali plače, knjiženje, poročanje
 • Obračun DDV-ja (mesečno ali trimesečno), knjiženje, poročanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovorjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medeletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

 • V cenah ni zajet DDV.
  Paket MEGA
  Zav. za DDV, 40 dok., 3 zaposleni
  Cena: 150€/mesečno

  V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 40 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stranja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun)
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun plač ali drugih pogodb o delu (do 2-3 zaposleni), knjiženje, poročanje
 • Obračun DDV-ja (mesečno ali trimesečno), knjiženje, poročanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovorjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medeletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

 • V cenah ni zajet DDV.
  Paket GIGA
  Zav. za DDV, 50 dok., 5 zaposlenih
  Cena: 210€/mesečno

  V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 50 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stranja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun)
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun DDV-ja (mesečno ali trimesečno), knjiženje, poročanje
 • Obračun plač ali drugih pogodb o delu (za 3-5 zaposlenih), knjiženje, poročanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovorjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medeletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

 • V cenah ni zajet DDV.

  Osnova
  za izračun cene
  za vodenje računovodstva

  Nudimo celovite računovodske storitve za samostojne podjetnike, gospodarske družbe (d.o.o, d.n.o, k.d.) ter društva, zveze društev in zavode.

  Osnova za izračun cene je obseg dela, ki ga merimo s številom dokumentov in številom in vrsto obračunov. V število dokumentov se štejejo prejeti in izdani računi, bančni izpiski ter število potnih nalogov. Pod obračune se štejejo obračuni plač in drugih osebnih prejemkov, prispevki zasebnika, obračuni najemnin in podobno.

  Zaradi poenostavitve obračunavanja in vnaprej predvidenega stroška računovodstva običajno sklepamo pogodbe z mesečnim pavšalom, možno pa se je dogovoriti tudi za zaračunavanje po dejansko opravljenih storitvah v vsakem mesecu posebej.

  Ne najdete ustrezne ponudbe v formiranih paketih?
  Zahtevajte ponudbo, ki bo sestavljena samo za Vas, s točnim obsegom dela.

  © Računovodstvo Jeraj d.o.o., 2015